خط چشمای تو♬♫ مرز عشق منه ولی سهم من از این تنهایی♬♫ فقط حسرت خوردنه چقدر دوریم از هم♬♫ که هر چی من می‌گم نمی‌فهمی که چه حالی دارم♬♫ دارم دیوونه می‌شم کاش! گم نمی‌شدم تو چشماش♬♫ روبرو نمی‌شدم باهاش خستم از زخم زبوناش♬♫ وای از حرفاش ای کاش! دست روی قلبم نمی‌گذاشت♬♫ عادی نمی‌شدم براش

کاشکی اصلا دوسم نداشت♬♫ دوسم نداشت You know what love is (می دونی عشق چیه)♬♫ Painful and hurtful (دردناک و زجرآور) Don’t make me so sad (منو غمگین نکن)♬♫ Why should I beg you? (چرا باید التماست کنم) For a love that isn’t real (برای عشقی که واقعی نیست)♬♫ You were the one, I ever had (تنها کسی بودی، که داشتم) Oh .. I ever had (آه، که فقط تو رو داشتم)♬♫ کاش! گم نمی‌شدم تو چشماش روبرو نمی‌شدم باهاش♬♫ خستم از زخم زبوناش وای از حرفاش♬♫ ای کاش! دست روی قلبم نمی‌گذاشت عادی نمی‌شدم براش♬♫ کاشکی اصلا دوسم نداشت دوسم نداشت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *